Korisni saveti prilikom kupovine stana

Korisni saveti prilikom kupovine stana

U Predugovoru treba precizno da bude naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano.Takođe, obaveza prodavca je da pribavi i uverenje Republičke uprave javnih prihoda da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Prodavac dostavlja i izvod iz matične knjige rođenih ali i overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, da neće u budućnosti potraživati vlasništvo nad tom nepokretnošću. I na kraju prodavac je dužan da do momenta potpisivanja kupoprodajnog ugovora isprazni stan ili kuću od lica i stvari, i da izvrši odjavu prebivališta sa adrese nepokretnosti koja je prodata ( ukoliko prodavac ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje ).

Uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, sudske takse za overu predugovora, ugovora, odnosno, aneksa, porez na promet apsolutnih prava kao i takse za prenos pretplatnih prava, kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

2024. Sva prava zadržana. Alfasistem Nekretnine
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate kolačiće, molimo podesite svoj pretraživač.